CS de Sant Agustí - Cas Català

Equip directiu

Director/a de ZBS : Vicenç Juan Verger
Responsable infermeria d'EAP : Elena García Salom
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Elmira Lahsen Bejarin

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Nicolau Alemany 1
07015-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 406 148

Veure mapa de localització de: CS de Sant Agustí - Cas Català

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimarts i dijous de 08.00h a 09.00h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 9.69 %
1.716

14-64 anys 72.60 %
12.864

>64 anys 17.71 %
3.138

Total: 17.718


UBS de Gènova

Cartera de Servicios

 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Educació individual: intervenció avançada individual de deshabituació tabàquica, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques