CS de Porto Cristo

Equip directiu

Director/a de ZBS : Diana Garau Metzinger
Responsable infermeria d'EAP : Mª José Alcantud García
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Rosa Mª García Segura

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Villalonga 6
07680-Manacor


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 822 266

Veure mapa de localització de: CS de Porto Cristo

HORARI

Dilluns a divendres de 08.00h a 20.00h.
Divendres PAC de 15:00h a 20:00h.

ANALÍTIQUES

Dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 13.92 %
1.772

14-64 anys 71.88 %
9.147

>64 anys 14.20 %
1.807

Total: 12.726


UBS de Cales de Mallorca


UBS de S'Illot

Cartera de Servicios

  • Cirurgia menor.
  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques