CS de Palma Nova - Na Burguesa

Equip directiu

Coordinador de centres : Carmen Peinado Rosado
Coordinador d'infermeria : Carlos Serrano Jurado
Coordinador d'administració : Luisa Taltavull Lystager

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Carretera Palmanova-Andratx s/n
07182-Calvià


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 683 775

Fax: 971 681 283

Veure mapa de localització de: CS de Palma Nova - Na Burguesa

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres, de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 13.84 %
3.584

14-64 anys 72.26 %
18.712

>64 anys 13.90 %
3.598

Total: 25.894


UBS de Son Ferrer


UBS de Bendinat

Cartera de Servicios

 • Unitat de Fisioteràpia.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques