UBS Xaloc (Campos)

Servei de Salut de les Illes Balears

CS de Campos - Xaloc

Equip directiu

Director/a de ZBS : Ángel Javier Bardavío Lacasa
Responsable infermeria d'EAP : Antònia Vicens Torres
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Ana Maria Ramon de María

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ des Tren 46
07630-Campos


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 160 015

Veure mapa de localització de: CS de Campos - Xaloc

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres i dijous de 08.00h a 08.50h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 14.10 %
2.252

14-64 anys 67.90 %
10.847

>64 anys 18.00 %
2.876

Total: 15.975


UBS de Sa Colònia de Sant Jordi


UBS de Sa Rapita


UBS de Ses Salines

Cartera de Servicios

  • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
  • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques