CS de Inca - Es Blanquer

Equip directiu

Coordinador de centres : Juana Ana Munar Mateu
Coordinador d'infermeria : Aguas Santas Hernándes Morón
Coordinador d'administració : Francisca Rosselló Bestard

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Calle Castell de Bellver s/n
07300-Inca


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 502 634

Fax: 971 502 518

Veure mapa de localització de: CS de Inca - Es Blanquer

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00
Disabtes y diumenges de 08:00 a 08:00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.45

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 17.79 %
7.889

14-64 anys 67.09 %
29.744

>64 anys 15.12 %
6.702

Total: 44.335


UBS de Lloseta


UBS de Mancor


UBS de Moscari


UBS de Caimari


UBS de Selva


UBS de Escorca


UBS de Sa Calobra


UBS de So Na Monda


UBS de Biniamar

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques