CS de Alcúdia - Es Safrà

Equip directiu

Director/a de ZBS : Victoriano Gimeno Muñoz
Responsable infermeria d'EAP : Silvia Valcaneras Dieguez
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Jerònia Campomar Rigo

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Formentera s/n
07400-Alcúdia


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 547 915

Veure mapa de localització de: CS de Alcúdia - Es Safrà

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20,00 Divendres de 8.00 a 15.00
Disabtes i Diumenges de 08:00 a 08:00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 12.52 %
2.661

14-64 anys 74.90 %
15.918

>64 anys 12.58 %
2.674

Total: 21.253


UBS de Port d'Alcúdia

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Dispensació de METADONA.
 • Prick test (proves epicutànies).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques