Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pandèmia pel virus SARS-CoV-2 a les Illes Balears. 2020-2023

La pandèmia del SARS-CoV-2, que ha durat més de tres anys, ha suposat un veritable repte per a la gestió del sistema sanitari. Ha requerit un increment de recursos humans, la creació d’infraestructures noves i l’adquisició de quantitats ingents de material de protecció, però també ha suposat la reestructuració dels circuits assistencials, la mobilització constant de molts de professionals i la posada en pràctica d’una manera de fer feina absolutament col·laborativa i coordinada entre totes les institucions públiques i els agents socials.

Aquesta memòria d’actuacions ens ha de servir per recordar tot el que hem après i ser conscients dels punts de millora, en molts dels quals les comunitats autònomes ja treballam de manera conjunta i coordinada amb el Ministeri de Sanitat.

 

Pandèmia pel virus SARS-CoV-2 a les Illes Balears. 2020-2023