Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Projecte de l'Estratègia de Cures de les Illes Balears

portada pla estratègic cures

L'Estrategia de Cures de les Illes Balears (AmbCura) té com a missió millorar la salut de les persones i garantir el dret a rebre una atenció infermera de qualitat, reorientant el model de cures i el sistema sanitari perquè aquest sigui més eficaç, eficient, innovador i equitatiu. Aquesta reorientació suposa posar l’accent en l’atenció centrada en les persones ateses en els serveis d’atenció primària i comunitària, i en la «coproducció» de la salut. Això exigeix invertir en una atenció de la salut holística i integral, que inclogui accions de promoció i prevenció de processos i problemes sanitaris que afavoreixin la salut i el benestar de les poblacions.

 

Aquest model passa també per respectar les diferències de gènere, culturals i altres determinants socials a l’hora de concebre i dispensar els serveis de salut

 

Després del consens, va sorgir la necessitat de basar la política sanitària en evidències i es van constituir els 7 eixos estratègics d’AmbCura, que s’esmenten a continuació:

  • Salut pública i atenció primària
  • Lideratge i desenvolupament professional
  • Pràctica basada en l'evidència
  • Continuïtat assistencial
  • Atenció a persones amb malalties cròniques
  • Participació ciutadana i humanització
  • Seguretat i qualitat de les cures

Descarregar el Projecte de l'Estratègia de Cures de les Illes Balears