Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026

Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026

Aquest pla estratègic pretén per afrontar els canvis que necessita l’atenció primària en els propers anys i s'orienta a enfortir-la i reforçar el seu lideratge com a eix sobre el qual s’estructuren els serveis de salut posats a la disposició dels ciutadans, en coordinació i integració funcional amb els altres dispositius i recursos del Servei de Salut.

L’atenció primària és el nivell assistencial més proper als ciutadans i, ateses les seves característiques, és el lloc on cal resoldre o orientar la gran majoria dels problemes de salut de la població. Per això, garantir l’accessibilitat i la continuïtat en l’atenció, proveir-la de la tecnologia necessària i procurar-hi el desenvolupament professional i la satisfacció dels usuaris i dels professionals són aspectes importants que cal potenciar.

 

El pla s’estructura en sis grans línies estratègiques:

 

1. Garantir la sostenibilitat de l’atenció primària.

2. Aconseguir que l’atenció primària adquireixi la centralitat en l’atenció dels ciutadans.

3. Orientar els serveis als ciutadans i a la comunitat.

4. Prestar una atenció integral i de qualitat que aporti valor a la salut de la comunitat.

5. Avançar en la transformació digital de l’atenció primària.

6. Impulsar el desenvolupament professional, la recerca i la innovació en matèria de salut a l’atenció primària. 

 

Descarregar el Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026