Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Protocol d’actuació en cas de risc  autolític detectat als centres  educatius de les Illes Balears

Protocol d’actuació en cas de risc autolític detectat als centres educatius de les Illes Balears

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de 2018, el suïcidi és  la causa principal de mort no natural a Espanya, atès que se’n van registrar 3.539 defuncions, el doble que les causades per accidents de trànsit (1.896). Aquestes xifres no inclouen les temptatives de suïcidi, que són fins a vint vegades més freqüents que els casos de suïcidi consumat. 

 

Semblaria que aquestes dades només fan referència a la població adulta, però la realitat és que el suïcidi representa la segona causa de defunció entre la població juvenil de 15 a 29 anysles Illes Balears, la primera causa de mort externa en aquesta franja dedat són els accidents de trànsit, però el suïcidi la segueix molt dprop: l’any 2018, tretze joves van perdre la vida a causa daccidents de trànsit dotze per suïcidi.

 

Totes les persones podem tenir un paper important en la prevenció del suïcidi, perquè és un problema global i multicausal d’abordatge difícil, en què la difusió apropiada de la informació i la sensibilització del problema són essencials per a lèxit dels programes de prevenció. 

 

S’ha demostrat amb evidència científica que els projectes de prevenció, l’educació per a la salut i la millora de la convivència integrats als centres educatius, amb la participació de la comunitat i aprovats pels equips directius i la comunitat educativa (famílies, professorat i alumnat), són eficaços en la prevenció del suïcidi

 

Cal considerar que la posada en marxa de diferents estratègies preventives i/o una intervenció ràpida i decidida del professorat pot arribar a salvar la vida de l’alumne o alumna. En aquesta línia, aquest protocol pretén seguir les directrius de lOrganització Mundial de la Salut i de les recomanacions dels plans de prevenció de conductes suïcides de diverses comunitats autònomes destats estrangers.

 

Aquest protocol és una continuació de la Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida als centres educatius de les Illes Balears. Descriu les actuacions que cal seguir després de confirmar la sospita de risc autolíticdesprés de les temptatives autolítiques i després dels suïcidis consumatsPretén ser un marc d’actuació consensuat entre professionals de la salut de leducació. 

 

La intervenció sobre el risc autolític als centres educatius consisteix a assegurar la protecció de la persona afectada, valorar el risc, derivar-la als recursos sanitaris adequats i facilitar que es reincorpori al centre i que li facin un seguiment, en coordinació amb el seu entorn social i els recursos implicats.

 

Descarregar el Protocol d’actuació en cas de risc autolític detectat als centres educatius de les Illes Balears