Servei de Salut de les Illes Balears

Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció

El Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal

Cap del Servei

Àngels Marcus Llabrés

Ubicació i contacte

Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ del Gremi de Sabaters, 21 - Polígon de Son Castelló  - 07009  Palma
Tel. 971 70 44 22