Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases

La Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases (GHUSE) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix.  Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent

Cristina Granados Ulecia 

Recursos i centres

Hospital Universitari Son Espases

Hospital General

Hospital Psiquiàtric

Verge de la Salut

El Carme

Ubicació i contacte

Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 50 00

Adreça web http://www.hospitalsonespases.es/

 Xarxes socials
  1. Canal Facebook | Hospital Universitari Son Espases
  2. Canal Twitter | Hospital Universitari Son Espases
  3. Canal Youtube | Hospital Universitari Son Espases
Funcions
  1. L’atenció hospitalària presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció hospitalària es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.

Cartera de serveis