Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases

La Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix.  Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent

Cristina Granados Ulecia 

Recursos i centres

Hospital Universitari Son Espases

Hospital General

Hospital Psiquiàtric

Verge de la Salut

Ubicació i contacte

Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 50 00

Adreça web https://www.hospitalsonespases.es/ca

Xarxes socials

  1. Facebook | Hospital Universitari Son Espases
  2. Twitter | Hospital Universitari Son Espases
  3. Youtube | Hospital Universitari Son Espases
  4. Instagram | Hospital Universitari Son Espases

Funcions

  1. L’atenció hospitalària presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció hospitalària es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.