Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

La Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix, i la gestió de l’assistència sanitària primària en l’àmbit territorial d'Eivissa i Formentera. Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent 

José Enrique Garcerán Azorín-Gómez

Recursos i centres

Hospital Can Misses

Hospital de Formentera

Atenció primària d'Eivissa i Formentera

 

Mapa d'equipaments sanitaris

Ubicació i contacte

Carrer de la Corona s/n 07800 - Eivissa
Tel. 971 397 000

Adreça web http://www.ibsalut.es/asef/ca/

 

Xarxes socials

  1. Twitter | Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF)
  2. Instagram | Atenció Primària d'Eivissa i Formentera

Funcions

  1. L’atenció especialitzada presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció especialitzada es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.

  4. L’organització de l’activitat assistencial dels serveis sanitaris adscrits al seu àmbit d’actuació.

  5. La direcció, el control i la gestió del funcionament dels serveis i les activitats de l’assistència primària.

  6. El compliment del programa anual d’objectius i pressuposts fixats pel Servei de Salut.

  7. Impartir directrius i instruccions, dins del marc de les seves competències, als gerents d’àrea per a l’exercici de les funcions que els corresponguin.