Serveis Centrals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Crida pública: Serveis Centrals

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 2017-1 Crida Farmàcia hospitalària
An Adobe Acrobat file Convocatòria farmàcia hospitalària01-06-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional admesos i baremació i exclosos Farmàcia hospitalària21-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva de candidats05-07-2017
explore subfolder image 2017-4 Crida Tècnic superior funció administrativa
An Adobe Acrobat file Convocatòria crida pública Tècnic superior de la funció administrativa TSFA 03-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional crida Tècnic superior de la funció administrativa TSFA 03-11-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida Tècnic superior de la funció administrativa TSFA 27-11-2017
explore subfolder image 2017-5 Crida Tècnic de gestió funció administrativa
An Adobe Acrobat file Convocatòria crida pública Tècnic de gestió de la funció administrativa TGFA 03-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional crida Tècnic de gestió de la funció administrativa TGFA 03-11-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida Tècnic de gestió de la funció administrativa TGFA27-11-2017
explore subfolder image 2018-2 Crida Grup Tècnic de la Funció Administrativa_2
An Adobe Acrobat file Convocatòria Crida Pública Grup Tècnic Funció Administrativa25-06-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Llista Provisional Admesos i Exclosos_GTFA16-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Convocatòria Crida Pública Grup Tècnic de la Funció_Administrativa10-08-2018
An Adobe Acrobat file Resolució amb llistes Provisonals Admes_Excl_12_09_2018_GTFA12-09-2018
An Adobe Acrobat file Resolució i Llista definitiva d'Admesos i d'Exclosos25-09-2018
An Adobe Acrobat file Llista_admesos_exclosos_TÈCNIC,resolució_recursos21-12-2018
explore subfolder image 2018-3 Crida Grup de Gestió de la Funció Administrativa
An Adobe Acrobat file Convocatòria Crida Pública Grup de Gestió de la Funció Administrativa25-06-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Llista Provisional Admes_Excl_GGFA16-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Convocatòria Crida Pública Grup de Gestió de la Funció Administrativa10-08-2018
An Adobe Acrobat file Resolució llistes provisionals Admes_Excl_12_09_2018_GGFA12-09-2018
An Adobe Acrobat file Resolució i Llista definitiva d'Admesos i d'Exclosos25-09-2018
An Adobe Acrobat file Resolució de correcció de errors GGFA i llistes d'admesos i exclosos28-09-2018
An Adobe Acrobat file Llista admesos exclosos GESTIÓ, resolució recursos21-12-2018
explore subfolder image 2018-4 Crida tècnic especialista documentació sanitària
An Adobe Acrobat file Convocatòria crida pública documentació sanitària20-09-2018
An Adobe Acrobat file Llista provisional crida pública documentació sanitària22-10-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida pública Documentació sanitària 13-11-2018
explore subfolder image 2018-5 Crida tècnic especialista de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic de gestió sistemes i tecnologies de la informació 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació12-12-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida pública Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació16-01-2019
explore subfolder image 2018-6 Crida Tècnic superior de Sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic superior de sistemes i tecnologies de la informació28-11-2018
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional Tècnic superior sistemes i tecnologies de la informació_CAT18-01-2019
An Adobe Acrobat file Crida pública llista definitiva TSSI28-02-2019
explore subfolder image 2019-1 Crida Tècnic de grau mitjà de prevenció de riscs laborals
An Adobe Acrobat file Crida pública PERSONAL TÈCNIC GRAU MITJÀ PRL05-02-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional TÈCNIC GRAU MITJA PRL29-03-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva TÈCNIC GRAU MITJA PRL25-04-2019
explore subfolder image 2019-2 Crida Pública tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació12-11-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional técnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació16-01-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva TGSI21-02-2020
explore subfolder image 2019-3 Crida Pública tècnic superior especialista de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic superior especialista de sistemes i tecnologies de la informació12-11-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional tècnic superior especialista de sistemes i tecnologies de la informació21-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva Tècnic Superior Especialista de Sistemes Informàtics21-02-2020