Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Crida pública Històric: Sector sanitari de Ponent

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image Infermeria Salut Mental
An Adobe Acrobat file ESM_1704a_EnfermeraSaludMental_llamamiento_cat21-04-2017
An Adobe Acrobat file ESM_1704b_EnfermeraSaludMental_provisionales_cat09-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705_TEAnatomiapat_llamamiento_cat05-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica05-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705b_TEAnatomiapatologica_provisional_cat16-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705c_TEAnatomiapatologica_definitivos_cat26-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TEAPA_crida_cat25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_TEAP_cat14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TEAPA_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TEAPA_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TEAPA_cat20-07-2018
explore subfolder image T.E. Laboratori
An Adobe Acrobat file TEL_1705a_TELaboratorio_llamamiento_cat30-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica30-05-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705b_provisional_cat13-06-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705c_definitius_cat20-06-2017
explore subfolder image T.E.Radiodiagnòstic
An Adobe Acrobat file TER_1704a_TERadiodiagnostico_llamamiento_cat10-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704b_TERadiodiagnostico_provisionales_cat26-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704c_TERadiodiagnostico_definitivos_cat08-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704d_TERadiodiagnostico_correccion errores_cat11-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704e_TERadiodiagnostic_correccio_cat26-07-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705a_TERadioterapia_llamamiento_cat05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705b_TERadioterapia_provisional_cat16-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705c_TERadioterapia_definitivos_cat26-05-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TERDT_crida_cat25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_RDT_cat14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TERDT_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TERDT_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TRDT_cat20-07-2018
explore subfolder image Terapeuta Ocupacional
An Adobe Acrobat file TOCU_1704a_TerapeutaOcupacional_llamamiento_cat05-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704b_TerapeutaOcupacional_ provisonales cat21-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704c_TOcupacional_definitivos_cat05-05-2017