Sector sanitari de Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

Convocatòria específica: Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

NomData creacióEnllaç
GAP_PIT_6_2021 Higienista dental USBD Llevant28-10-2021Consultar
GAP_PIT_5_2021 Metge/Metgessa SUAP S'Escorxador03-08-2021Consultar
GAP_PIT_4_2021- GRUP DE GESTIÓ DE F.A.20-04-2021Consultar
PIT_GAP_2_2021 Metge Família EAP Santanyí20-04-2021Consultar
PIT_GAP_3_2021-Grup Auxiliar F.A.15-04-2021Consultar
GAP_PIT_1_2021-Grup Gestió F.A.09-03-2021Consultar
GAP_PIT_ 5_2020-Infermera/Infermer EAP Es Raiguer25-01-2021Consultar
GAP_PIT_4_2020 Metge urgències A.P.24-10-2020Consultar
GAP_PIT_3_2020 Grup Tècnic F.A.20-10-2020Consultar
GAP_PIT_2_2020 Higienista dental17-09-2020Consultar
GAP_PIT_1_202018-07-2020Consultar
GAP PIT 19-03 Pediatra03-10-2019Consultar
GAP-PIT19-02 Grup Gestió Administrativa11-04-2019Consultar
GAP_PIT_2_2018 BIS Zelador16-06-2018Consultar