Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària

Dades generals

Data: 10/03/2022

Estat: Llista de mèrits

Categoria: metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària

Procés: concurs trasllat

Places: Gerència d’Atenció Primària de Mallorca 94 places; Àrea de Salut de Menorca (Atenció Primària) 1 plaça; Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (Atenció Primària) 28 places.

Presentació telemàtica d'instàncies

Total Files Count :
Total Size :