Sistemes d’informació en xarxa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Sistemes d’informació en xarxa. Informació per a professionals

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està treballant en la implantació de 4 sistemes d'informació en xarxa:

  • Radiologia en xarxa (ANRAD), que permet la connectivitat de tota la imatge radiològica del Servei de Salut de les Illes Balears.
  • Laboratori unificat (LIS), que permet la connectivitat de tota l'analítica del Servei de Salut de les Illes Balears.
  • Nefrologia en xarxa (NEFRORED), que permetrà una gestió centralitzada dels pacients en diàlisi.
  • Electrocardiografia en xarxa (RADELEC), que permetrà una gestió centralitzada dels electrocardiogrames (ECG).