Sistemes d’informació clínico-administratius (SIS)

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Sistemes d’informació clinicoadministratius (SIS). Informació per a professionals

En l’actualitat, tots els centres del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) disposen d’un sistema d’informació clinicoassistencial i d’un alt grau d’informatització. 

Sistema d’informació hospitalària (HIS)

Tots els hospitals –a excepció de l’Hospital Universitari Son Espases, que té Millenium– tenen implantat Health Care Information Systems (HCIS) com a eina per a la gestió del pacient i de la seva història clínica.

Sistemes d’informació departamentals

En els diferents hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears, també es disposa d’altres sistemes d’informació departamentals amb diferents solucions, que ajuden a millorar i gestionar l'assistència sanitària de les Illes Balears.