Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 113: Setmana de la Protecció de Dades

El Servei de Protecció de Dades commemora el Dia Internacional de la Protecció de Dades a Europa, que se celebra el 28 de gener, amb l’objectiu d’educar i prevenir els usuaris contra possibles atacs informàtics.

 

Per sensibilitzar, educar i salvaguardar els usuaris del Servei de Salut, hem dedicat aquesta setmana a la protecció de dades sanitàries. Atesa la naturalesa altament delicada de la informació en aquest sector, és crucial estar sempre preparats.

 

A continuació, us informam sobre les activitats programades per a la setmana:

 

Setmana del 22 al 26 de gener

Es fan publicacions diàries a la xarxa social X per informar i difondre consells per protegir les dades personals, els tipus de fraus electrònics i fer un bon ús dels serveis d’internet.

 

Setmana del 29 gener al 2 febrer

Durant aquesta setmana s’implantaran estalvis de pantalla personalitzats als ordinadors del Servei de Salut de les Illes Balears sobre el compliment del Codi de Bones Pràctiques i sobre els conceptes bàsics de protecció de dades per al sector sanitari.

 

29 de febrer

El 29 de febrer s’impartirà la formació «Coneixement d’avenços aconseguits per l’Ib-Salut en el compliment de l’RGPD» per al personal TIC del Servei de Salut, per donar a conèixer de quina manera s’està actuant i quines són les fites assolides en matèria de protecció de dades.

 

D’altra banda, cal assenyalar que la informàtica i la protecció de dades a l’àmbit sanitari estan adquirint una gran rellevància, com ho reflecteixen diferents trobades i congressos sobre la matèria que tindran lloc properament .

 

D’entre aquests destaca el XXI Fòrum de Seguretat i Protecció de Dades de Salut, que es durà a terme els dies 14 i 15 de febrer de 2024 a l’Hospital General Universitari de Toledo.

 

Per obtenir més informació i el programa complet, clicau l’enllaç següent: XX I Fòrum de Seguretat i Protecció de Dades de Salut - Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut (seis.es)

 

Finalment, us recordam que la seguretat de la informació és cosa de tothom i comença per cadascun de nosaltres.