Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 08/09/2021 - Núm.6 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 6 de la revista IB-SALUT informa de setembre 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.


  Consultau també el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Phising

Butlletí núm.84 - Augment de casos de pesca en el sector sanitari

El sector de la salut compleix un paper significatiu per al benestar d'una societat.

Això el converteix en un blanc perfecte per a l'extorsió per mitjà de qualsevol tipus d'atac d'enginyeria social, atès que, com que la interrupció en la continuïtat dels serveis que brinden pot tenir un impacte sever per a la comunitat, es pot generar la necessitat de resoldre amb urgència qualsevol tipus d'incident. Això és un punt a favor en la manera d'actuar per a un cibercriminal. Els informes mèdics dels pacients contenen informació privada i personal vinculada a aspectes de la vida de les persones, la qual cosa pot derivar en l'extorsió per part de cibercriminals, que poden intentar amenaçar les víctimes amb divulgar aquesta informació delicada.

 

El COVID-19 ha alterat fortament la manera de funcionar de sanitat, amb la prestació d'atenció sanitària i monitoratge remot de pacients.

 

Les amenaces en l'atenció mèdica també s'han convertit en l'escenari idoni per a campanyes de pesca, programari maliciós, programari de segrest, robatori de dades de pacients i altres ciberatacs als sistemes d'atenció mèdica, tots ells amb conseqüències de gran abast. Enmig d'una de les pitjors crisis sanitàries recordades, els ciberatacants exploten fets com l'augment del teletreball, per la qual cosa el sector de la salut a dia d'avui és molt vulnerable.

 

En la lluita contra la pandèmia, la majoria dels països van desplegar ràpidament consultes virtuals de pacients utilitzant serveis telemàtics en un esforç per reduir el contacte físic per ajudar a prevenir la propagació de la malaltia. Aquests serveis fan ús de sistemes d'accés remot, la qual cosa també significa que cada dispositiu i connexió actua com un camí cap al sistema de salut.

 

Segons un informe recent remès per l'empresa de ciberseguretat Check Point a ABC, «el nombre d'intents d'atac contra empreses de la salut va augmentar un 45 % durant els dos últims mesos de 2020. Espanya, en concret, ha vist com les seves xifres es duplicaven. És el tercer país amb major grau d'infecció, només per darrere de Canadà (250 %) i Alemanya (220 %). Per regions, Europa Central (+145 %), Àsia oriental (+137 %) i Amèrica Llatina (+112 %) han estat les més afectades».

 

Pràctiques per defensar-se contra la pesca:

 • Revisau sempre el remitent i no obriu missatges de procedència desconeguda.
 • No cliqueu en els enllaços sospitosos.
 • No descarregueu cap adjunt per evitar programari maliciós.
 • Emprau contrasenyes robustes.
 • No faciliteu informació sensible o confidencial per mitjà del correu.
 • Mai respongueu un correu electrònic que us demani que envieu informació personal.
 • En cas de dubte, sempre demanau.

 

Notícies d'interès:

 

És recomanable consultar aquests butlletins anteriors, entre d’altres: