Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Butlletí n.º 48 - any 2016 - Bloqueig del lloc de treball

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU recordam la importància de bloquejar les estacions de treball quan deixam el lloc de treball, a fi d’evitar que altres persones puguin accedir a la informació que manejam i/o suplantar-nos en treballar amb el nostre usuari.

El Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal, aprovat per la Circular 1/2014, de 18 d’agost, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix l’obligació de bloquejar el lloc de treball en els termes següents (punt 8.5):

Tots els terminals, ordinadors personals i dispositius mòbils emprats pels usuaris del Servei de Salut amb accés a la informació en l’acompliment de les seves funcions han de ser bloquejats convenientment per l’usuari abans d’abandonar el lloc de treball, tant momentàniament com al final de la jornada laboral.

Així mateix, ha de bloquejar el lloc de treball al cap d’un temps d’inactivitat, establit per la política de seguretat, que és part de la configuració de l’equip i no pot ser alterat per l’usuari.

El bloqueig de l’equip en el sistema operatiu Windows s’aconsegueix per mitjà de qualsevol d’aquests mètodes:

 1. Des del menú Inici, entre les opcions d’aturada cal triar Blocar.
 2. Pitjant simultàniament les tecles Windows i L.

  Tecla Windows + L

 3. Pitjant simultàniament les tecles control, alt i supr i després seleccionant l’opció Bloca aquest equip.

  Tecla Ctrl + Alt + Supr

Podeu ampliar aquestes recomanacions consultant el Codi de bones pràctiques, accessible des d’aquest enllaç:

http://ibsalut.es/ibsalut/documentospdf/cat/cbp_cat.pdf

En el web de l’Institut Nacional de Ciberseguretat podeu trobar així mateix material informatiu i didàctic sobre la seguretat al lloc de treball, concretament en aquest enllaç (en espanyol):

https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/kit/puestodetrabajo/index.html

Bloqueja el teu equip