Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Butlletí núm. 34 - any 2014 - Aprovat el nou Codi de bones pràctiques

El director general del Servei de Salut ha dictat la Circular 1/2014, de 18 d’agost, per la qual s’aprova el nou Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal.

 

L’ús de l’equipament informàtic i de comunicacions és actualment una necessitat a qualsevol organització del sector públic. Aquests mitjans i recursos es posen a disposició dels usuaris com a instruments de treball per acomplir l’activitat professional, raó per la qual competeix al Servei de Salut determinar les normes, les condicions i les responsabilitats sota les quals s’han d’emprar aquests recursos tecnològics.

 

El Codi de bones pràctiques detalla les mesures orientades als usuaris que formen part de la política de seguretat del Servei de Salut, el compliment de la qual es considera imprescindible.

 

Mantenir els nivells adequats de seguretat de la informació depèn en gran manera en el fet que tots els usuaris apliquin aquests criteris en acomplir les seves funcions i també del seu compromís, en primer lloc, de custodiar la informació (especialment les dades de caràcter personal) contra l’accés, l’ús o la divulgació no autoritzats, la pèrdua o la destrucció, i, en segon lloc, de protegir els recursos informàtics utilitzats per al tractament d’aquestes dades de l’ús no autoritzat, de l’alteració, de la destrucció, del mal ús i del robatori.

 

L’objectiu del Codi de bones pràctiques és establir les directrius i les recomanacions en l’ús dels sistemes d’informació, a fi d’optimitzar l’ús dels recursos disponibles i mantenir la seguretat, la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de les dades de caràcter personal.

 

A causa de la necessària gestió dels recursos tecnològics de manera que proporcionin una protecció adequada de la informació i dels serveis, i a causa també de la proliferació de l’ús dels dispositius personals per a finalitats professionals i de l’aparició i l’evolució dels serveis d’emmagatzemament en el núvol, s’ha considerat oportú aprovar una actualització del Codi de bones pràctiques, que deixa sense efecte la Circular 4/2009, amb la qual s’aprovà l’anterior Codi de bones pràctiques.

 

Les novetats principals del Codi s’han introduït en aquests apartats: confidencialitat de la informació; connexió de dispositius personals i emmagatzemament en el núvol; caracterització dels llocs de treball (bloqueig i llocs de treball adesats), i monitoratge i aplicació del Codi.

 

Així mateix, s’ha aprofitat la revisió per incloure-hi noves definicions i corregir errates.

 

Tots els usuaris poden accedir a la versió electrònica del Codi de bones pràctiques.

 

Així mateix, en els pròxims números del BUTLLETÍ INFORMATIU abordarem les principals novetats introduïdes i les preguntes freqüents que es plantegen amb relació a l’abast i l’aplicació de les mesures disposades pel Codi de bones pràctiques.

 

Us informam que ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es