Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Eines corporatives

Butlletí núm. 66 - Bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació: eines corporatives

Gràcies a l’auge d’eines i serveis en núvol, els usuaris disposen d’una varietat de recursos més gran, que s’adapta a diferents necessitats i gusts. Això produeix l’efecte conegut com a “shadow IT”, un concepte que es refereix al conjunt de sistemes tecnològics, dispositius, programes, aplicacions i serveis en núvol que són fora del control del departament de tecnologia de la informació (IT, per information technology) d’una empresa i que no tenen l’aprovació explícita de l’organització.

Aquest concepte s’amplia amb el de “shadow data”, relatiu a la informació sensible de l’empresa que es comparteix i el tipus o la qualitat de la no han estat validats pel departament de tecnologia de la informació.

 

Per reduir els riscs que poden suposar aquestes pràctiques, cal recordar el que estableix l’apartat 7.4 (“Connexió de dispositius personals i emmagatzemament al nigul”) del “Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal”:

 • No es pot connectar a la xarxa informàtica de comunicacions corporativa cap dispositiu diferent dels configurats, habilitats i admesos pel Servei de Salut, llevat que es disposi de l’autorització prèvia corresponent.
 • No és permès transmetre o allotjar informació sensible, confidencial, dades de caràcter personal o informació protegida pròpia del Servei de Salut en servidors externs o solucions d’emmagatzemament al nigul.

 

Emprar aplicacions o serveis no validats implica els riscs següents:

 

Per aquesta raó, l’Oficina de Seguretat del Servei de Salut aprofita aquest butlletí de seguretat per insistir en aquests aspectes:

 • Emprau exclusivament eines corporatives.
 • Si necessitau un nou servei, cursau un requeriment intern perquè s’avaluï la millor eina (incloent-hi la vostra seguretat) per a aquest servei.
 • No empreu eines no corporatives per enviar informació, sobretot mai i sota cap concepte per enviar dades relatives a la salut.
 • Siau pacient: nous serveis o aplicacions requeriran noves anàlisis i avaluacions, necessàries per determinar la idoneïtat i la seguretat de la sol·

 

Gràcies a aquestes bones pràctiques disminuirem el risc de fuga d’informació sensible.