Recepta electrònica. Informació per a professionals.

Recepta electrònica. Informació per a professionals.

Recepta Electrònica és el servei de prescripció i dispensació electrònica utilitzat pel Servei de Salut de les Illes Balears des de l'any 2006.

Recepta Electrònica permet la prescripció dels medicaments i productes sanitaris finançats pel sistema sanitari públic, així com la seva dispensació a les farmàcies comunitàries de Balears o de la resta del país o en els serveis de farmàcia hospitalaris del Servei de Salut, en el cas de medicaments de dispensació hospitalària. Tot això de forma fàcil, ràpida i segura.

Consideracions prèvies

  1. El pacient podrà recollir els medicaments a la farmàcia amb la seva targeta sanitària sempre que la banda magnètica sigui llegible.
  2. Els tractaments prescrits han d'estar signats electrònicament per poder ser dispensats.
  3. La signatura digital juntament amb el servei de custòdia permeten registrar els documents signats electrònicament amb validesa legal.
  4. Al prescriure, es calcula automàticament la mida de l'envàs més eficient en funció de la pauta posològica.
  5. Alguns medicaments necessiten visat previ a la dispensació, s'autoritzen electrònicament sempre que compleixin amb les condicions de finançament.

Infermeria. Indicació d'ús de medicaments i productes sanitaris pel personal d'infermeria

Resolucions d'acreditació dels requisits per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà de conformitat amb el RD 954/2015