Plataforma de contratació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Plataforma de contratació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

La Plataforma de Contractació del Sector Públic de l'Estat es configura com l’aplicació electrònica dels serveis de contractació pública de l’Administració de la la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la qual pertany el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) amb la finalitat d’oferir un punt de referència únic i complet a la ciutadania respecte de l’activitat contractual dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la dels ens que n’integren el sector públic instrumental, subjecta a les normes de contractació del sector públic.