Compra pública innovadora

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procés integral del càncer | Comitè de Tumors

El Servei de Salut de les Illes Balears va iniciar un procediment de Consulta Preliminar al Mercat (CPM) mitjançant una convocatòria oberta per identificar solucions tecnològiques innovadores per tal d’assolir els objectius plantejats en la Resolució publicada a aquest efecte el desembre de 2017, encaminats al desenvolupament d’una eina de gestió integral del procés de càncer amb el Comitè de Tumors com a element nuclear d’aquest procés assistencial.

Situació actual del projecte

7 de maig de 2020   

Es reprèn el termini per a la interposició dels possibles recursos especials en matèria de contractació contra l'adjudicació d'aquest expedient. Aquest termini comença a comptar-se de nou des de la publicació d'aquest avís en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.   

  

24 de març de 2020   

Es publica l'adjudicació i s'obre el termini per a la interposició dels possibles recursos especials en matèria de contractació contra l'adjudicació d'aquest expedient.   

  

9 de març de 2020   

Els membres de la Mesa aproven el informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules i es proposa l'adjudicació.   

  

7 de febrer de 2020   

El Comitè Avaluador del projecte ha realitzat el informe definitiu de valoració dels criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor. Els membres de la Mesa aproven l'informe i es procedeix a l'obertura de les ofertes tècniques avaluables mitjançant fórmules i oferta econòmica.   

    

30 de gener de 2020   

Es publica la sentència de el Tribunal Central de Contractació desestimant els recursos interposats pels tres participants exclosos. S'aixeca la suspensió del procediment de contractació.   

    

15 de novembre de 2019 

Tal com estava previst, el Comitè Avaluador del projecte ha finalitzat la revisió de les propostes presentades i admeses en el procés. No obstant això, després que la Mesa acordés excloure a tres dels participants, aquests han presentat sengles recursos pel que el Comitè no estarà en disposició de realitzar l'informe definitiu de valoració dels criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor fins a conèixer la resolució del Tribunal Central de Contractació, la qual cosa pot dilatar-se fins al voltant de dos mesos a partir de la data de recepció de la documentació en el Tribunal. 

 
 
30 de setembre de 2019
El 26/07/19, es va celebrar Mesa de Contractació en la qual les propostes presentades van ser transferides a l'òrgan promotor per iniciar l'avaluació de les ofertes amb el Comitè d'avaluació designat al pleg d'aquest projecte. A partir d'aquesta data fins avui, els membres del Comitè duen a terme la revisió de les nou ofertes rebudes. Atès el volum de propostes rebudes, tenint en compte que l'activitat professional diària de tots els membres de la Comissió no cessa, i a més d'això la dificultat de l’abast del projecte, la revisió de les ofertes ha estat més llarga del previst. No obstant això, la previsió d'emetre l'informe de valoració de criteris avaluables per judici de valor és a mitjans d'octubre de 2019. Quan arribi el moment, serà la Mesa de Contractació la qual, a través dels canals oficials, remetrà la invitació a tots els licitadors i convocarà la reunió per a la presentació de l’informe.

Contacte

Tots els interessats en obtenir més informació sobre el Projecte del Comitè de Tumors, poden contactar a través del correu corporatiu del projecte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Documents i lliurables

Obertura convocatòria Consulta Preliminar al Mercat

Desembre 2017 - Convocatòria obertura CPM

 

I Sessió informativa CPM

Termini de vigència CPM

Març del 2017 - Ampliació del termini de vigència CPM

II Sessió informativa CPM

Mapa de demanda

Plataforma de Contractació de l'Estat

Tots els documents publicats en aquesta web estan també disponibles a la Plataforma de Contractació de l'Estat (PLACE).

Licitació

Finançament

L'import estimat de licitació inclou un fons finalista corresponent a la donació de la Fundació Amancio Ortega Gaona destinat específicament per aquest projecte, el qual es troba dins el marc del programa de Radioteràpia Nacional (RN) de la Fundació Amancio Ortega Gaona i en virtut del Protocol d'intencions del 16 de maig de 2017 signat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació