Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Salut presenta el Pla d'Humanització 2022-2027 per a usuaris i professionals

El Pla inclou línies d’actuació clares dirigides a fomentar la participació dels ciutadans, a millorar els processos per informar de manera efectiva els usuaris, a afavorir espais i ambients saludables.

 

La Conselleria de Salut i Consum ha presentat el Pla d’Humanització 2022-2027, una eina pràctica fonamental perquè tots els professionals de la sanitat pública de les Illes Balears coneguin els objectius comuns marcats i el camí per assolir-los. L’objectiu d’aquest Pla, que no té precedents, és implementar un canvi de model d’atenció sanitària basat en una relació amb l’usuari més humana, que atengui i satisfaci les inquietuds i les necessitats de la persona i li faciliti les eines adequades perquè pugui prendre decisions compartides sobre el seu propi procés.

 

El Pla inclou línies d’actuació clares dirigides a fomentar la participació dels ciutadans, a millorar els processos per informar de manera efectiva els usuaris, a afavorir espais i ambients saludables i, molt important, a crear una cultura i una estructura d’humanització en l’organització, en la qual es tingui cura també del professional.

 

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada del director general del servei de Salut, Manuel Palomino, i de la subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació, Rosa Duro, han presentat el Pla a les associacions i professionals a Can Campaner. Gómez ha destacat que «impulsar aquesta cultura de la humanització perquè impregni tots els racons de l'organització requereix una planificació important d'objectius i accions concretes per part del Servei de Salut de les Illes Balears».

 

Valors com l’empatia, el respecte, la professionalitat, tan preuats pels usuaris, han de ser la guia de la pràctica diària per aconseguir que el sistema sanitari —que cada vegada més disposa d’una tecnologia més bona i de fàrmacs més sofisticats— sigui també un sistema més proper, més càlid, que ens escolti i que ens acompanyi en els nostres processos.

invalid quix collection shortcode!