Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Electrocardiograma - RADELEC

La xarxa d'electrocardiografia integrada del Servei de Salut incorpora una alerta per identificar ràpidament les alteracions de l'electrocardiograma que poden suposar un risc per al pacient

El risc pot ser conseqüència de la mateixa evolució de la patologia cardíaca o de l'administració d'altres medicaments amb efectes proarrítmics.

La xarxa autonòmica d'electrocardiografia digital del Servei de Salut (RADELEC) ha incorporat fa quinze dies una nova alerta que permet identificar ràpidament les alteracions en l'electrocardiograma (ECG) del pacient i que poden suposar un risc. Aquesta alerta salta quan es produeix un canvi important en l'ECG que pot ser conseqüència de la mateixa evolució de la patologia cardíaca o es pot derivar de l'administració d'altres medicaments amb efectes proarrítmics. Aquesta darrera situació es dona, per exemple, amb medicaments administrats per a la depressió o amb determinats fàrmacs emprats per tractar la COVID-19.

 

El sistema d'alertes desenvolupat pel projecte RADELEC notifica de manera automàtica aquesta situació de risc basant-se en l'evolució d'un paràmetre de l'electrocardiograma anomenat interval de QT. La longitud de l'ona d'aquest interval i les seves alteracions és el que determina la situació de risc, i el que fa saltar l'alarma, basant-se en els paràmetres estàndard i en la història clínica de cada pacient.

 

El projecte RADELEC ha possibilitat que qualsevol electrocardiograma que es faci a les Illes Balears pugui ser valorat per qualsevol professional i des de qualsevol centre sanitari. Així, es poden recuperar i comparar electrònicament els ECG, una prova bàsica i imprescindible en la valoració de les malalties del cor.

 

Actualment, es treballa en la integració total, amb l'accés directe a RADELEC des de la història clínica. Això ja és una realitat a les àrees d'Atenció Primària de Mallorca (Sector sanitari de Llevant), Atenció Primària de Menorca, Hospital de Manacor i Hospital Univeristari Son Llàtzer. A més, el repositori ja disposa de 750.000 electrocardiogrames i ja s'ha recuperat l'històric de més de deu anys de les àrees integrades (més de 400.000 electrocardiogrames). RADELEC es va iniciar l'any 2018 amb l'objectiu d'implantar una xarxa d'electrocardiografia integrada al Servei de Salut i és finançat en un 50% pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER).

invalid quix collection shortcode!