Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Unitats Volants d’Atenció al COVID-19

Les unitats volants d’atenció al COVID-19 atendran a domicili casos confirmats i els que estiguin en investigació

Avui comencen a operar a Mallorca i a Menorca, i aviat ho faran les d’Eivissa i de Formentera

 

Avui comencen a operar a Mallorca i a Menorca les noves unitats volants d’atenció al COVID-19 (UVAC). Es tracta d’uns equips creats ad hoc per atendre els casos confirmats i els que estiguin en investigació per possible infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Actuaran al domicili de les persones afectades sempre que les circumstàncies del cas —condicions del pacient i del domicili— ho permetin. Aviat també estaran operatives les UVAC de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

 

L’objectiu és professionalitzar l’atenció als pacients infectats pel coronavirus oferint una atenció domiciliària segura i de qualitat, tractar els casos infectats que presentin símptomes lleus —amb situació clínica estable—, i garantir uns nivells adequats de prevenció de la infecció per protegir les persones que convisquin amb el pacient.

 

Cada UVAC està dotada d’un metge, un infermer i un conductor que han rebut formació i entrenament especials. Pertanyen a la Gerència d’Atenció Primària però només poden ser activats pel SAMU 061.

 

A Mallorca s’aniran activant progressivament fins a quatre UVAC (dues amb base a Palma, una a Manacor i una altra a Inca), que es desplaçaran en horari de 8 a 15 hores, tot i que la cobertura horària es pot ampliar depenent de les necessitats assistencials. L’atenció específica que prestaran se centrarà en els aspectes següents:

 

  • Casos en investigació per COVID-19 amb símptomes lleus (febre, tos, congestió, malestar, etc.).
  • Casos probables o confirmats de COVID-19 amb símptomes lleus.
  • Casos probables o confirmats de COVID-19 que han requerit hospitalització i han rebut l’alta, però encara necessiten atenció sanitària i mesures d’aïllament.

 

Cal destacar que les UVAC no atendran les persones que tenguin factors de vulnerabilitat previs (per exemple, alguna malaltia crònica, alteració del sistema immunitari, edat avançada, embaràs, etc.) o que presentin símptomes considerats clínicament greus (respiratoris, digestius o neurològics).

 

Algunes de les funcions de les UVAC són prendre mostres dels casos en investigació, avaluar les característiques clíniques dels pacients i de les persones que hi conviuen, assegurar que el domicili compleix els requisits mínims per a l’atenció domiciliària i gestionar el trasllat dels casos greus a un hospital.

 

El seguiment dels casos es farà combinant les visites i el contacte telefònic per tal de recollir informació sobre l’estat de salut del pacient i donar resposta a qualsevol dubte. També s’explicaran tant al pacient com a les persones que hi conviuen totes les mesures de protecció que han de prendre durant el període de vigilància activa, com ara no rebre visites, no compartir objectes d’ús personal, rentar-se les mans sovint, etc.

 

Les UVAC estan equipades amb un maletí que conté tots els materials necessaris per a aquesta atenció específica: equip de protecció individual, estris per recollir mostres, mascares quirúrgiques, guants, solució hidroalcohòlica i un termòmetre, entre d’altres.

invalid quix collection shortcode!