Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Es fa públic quin és el projecte guanyador del concurs d’idees per al nou hospital d’atenció intermèdia de Felanitx

El nou centre hospitalari tindrà cent habitacions per a pacients crònics en un espai de nou mil metres quadrats 

Avui s’ha fet públic quin és el projecte guanyador de la licitació del concurs d’idees per al nou Hospital d’Atenció Intermèdia de Felanitx. El projecte, anomenat “Es Pas Nou”, pertany als estudis d’arquitectura Barceló-Balanzó i Sulkin Marchissio i ha estat el guanyador entre les dotze propostes que s’hi han presentat.

El jurat ha valorat principalment la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn urbà, l’adaptació al pla funcional i la racionalitat constructiva, econòmica i ambiental. I concretament del projecte guanyador, n’ha valorat molt positivament la resolució de l’accessibilitat dels usuaris a l’edifici, el disseny i el desenvolupament de les habitacions orientades a facilitar l’estada de pacients crònics, la humanització de les zones dels espais comuns, les mesures per millorar l’eficiència energètica i la bona integració a l’entorn.

El nou centre hospitalari tindrà una superfície construïda total de 8.972 m2 i albergarà cent habitacions dobles d’ús individual per atendre pacients crònics de la comarca de Llevant. Aquestes habitacions estaran dissenyades especialment per garantir el confort i el benestar dels pacients durant l’estada hospitalària. 

Aquest nou equipament sanitari proporcionarà una atenció integral i de qualitat als pacients crònics que necessitin una atenció de convalescència o rehabilitació per recuperar l’autonomia, i a les persones cuidadores respectives. Els pacients rebran tractaments i cures especialment dirigits a l’estabilització de la malaltia, a la rehabilitació i a la recuperació de l’autonomia personal. 

L’objectiu del nou centre hospitalari és millorar l’activitat assistencial a la comarca de Llevant, que abasta vuit municipis (Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí, Son Servera i Vilafranca) i té una població superior als 140.000 habitants, el 17 % dels quals (és a dir, gairebé 24.000) supera els 65 anys d’edat. A més, segons les projeccions de població de l’Institut Nacional d’Estadística, s’estima que l’any 2029 la població d’aquesta comarca arribarà a 148.990 persones i que el 20 % (gairebé 30.000) tendrà 65 anys o més. Aquest increment del 17 % al 20% és fonamental per calcular els recursos necessaris del nou hospital. Aquestes dades mostren una tendència cap a l’envelliment de la població i, en conseqüència, a l’increment progressiu de les malalties cròniques. 

Les persones ingressades a l’Hospital de Felanitx rebran un pla d’atenció integral a càrrec d’un equip multiprofessional, que prioritzarà les intervencions dirigides a recuperar el grau d’autonomia tant com sigui possible i tornar a casa seva. Si una persona ingressada requereix cures pal·liatives, s’assegurarà la qualitat i la humanitat de les cures. El nou equipament sanitari oferirà aquesta cartera de serveis: 

 • Àrea assistencial:
  • Àrea d’hospitalització de cronicitat:
   • Convalescència/rehabilitació
   • Pacients crònics avançats
   • Cures pal·liatives especialitzades
   • Cures especials (estada llarga)
  • Àrea ambulatòria:
   • Hospital de dia avaluador i rehabilitador
   • Unitat d’estimulació cognitiva
   • Consultes externes

 

 • Àrea de suport i serveis generals:
  • Suport clínic tècnic assistencial i suport assistencial:
   • Radiologia
   • Farmàcia
   • Laboratori
   • Suport mèdic
  • Àrea social (vestidors, menjador / cafeteria….)
  • Gestió de pacients (Admissió, tanatori…)
  • Àrea Logística i de Serveis Generals (magatzems, manteniment…) 

Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques

El nou Hospital de Felanitx s’emmarca dins del Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques (2016-2020), amb el qual el Govern de les Illes Balears pretén millorar l’atenció de les persones grans i dels pacients crònics complexos i en situació de dependència i assegurar una atenció pal·liativa a totes les persones que estiguin en una etapa avançada de la malaltia, no només en els darrers mesos de vida. La implementació del Pla suposa un canvi en els circuits assistencials i una important inversió en infraestructures, recursos humans i formació. 

Entre les accions més importants que s’han duit a terme destaquen la formació de més d’un milenar de professionals de l’atenció primària i de l’atenció hospitalària; la incorporació de 40 infermers gestors de casos; l’obertura de llits específics per a aquests pacients a gairebé tots els hospitals de les Illes Balears, i la identificació de quasi cinc mil persones com a pacients crònics complexos o pacients crònics avançats, cosa que facilita fer-ne un seguiment diferenciat i dirigir-los als serveis que s’ajusten més bé a les seves circumstàncies i que evita esperes i ingressos innecessaris. 

A les Illes Balears hi ha actualment onze mil persones identificades com a pacients crònics complexos i 1.020 com a pacients crònics avançats. El Servei de Salut disposa, a Mallorca, de 98 llits a l’Hospital General, 98 a l’Hospital Joan March, 25 a l’Hospital Verge de la Salut i 160 a l’Hospital Sant Joan de Déu, integrat en la xarxa assistencial pública. Per una altra banda, a Menorca s’han subscrit convenis per disposar de llits per a pacients crònics amb institucions com ara el Consell Insular de Menorca o l’Ajuntament des Mercadal, i també amb una clínica privada. I, per la seva banda, a Eivissa s’ha planificat la Unitat d’Atenció Intermèdia a l’edifici J de l’Hospital Can Misses i també s’han subscrit convenis amb el Consell Insular d’Eivissa.

Twitter en directe