Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Comarcal d'Inca

 

Es publica de la resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca per la qual s'aprova el reglament intern del Comitè d'Ètica Assistencial, i s'obre un periòde de presentació de candidatures.
Adjuntam resolució, Annex I (Reglament), Annex II (model presentació candidatura)