Els serveis de Ginecologia-Obstetrícia i de Laboratori, Anàlisis Cliniques aconsegueixen el Certificats de Qualitat ISO 9001:2015

Els serveis de Ginecologia-Obstetrícia i Laboratori Anàlisis Clíniques, amplien l'abast del Sistema de Qualitat de l'Hospital Comarcal d'Inca, que ja compta amb nou serveis certificats en Qualitat segons la Norma ISO 9001.

L'Hospital Comarcal d'Inca va començar a treballar en la qualitat i la millora continua l'any 2014 i fou a l'any 2015 quan va aconseguir la primera certificació, la de servei de Farmàcia. Progresivament s'han anat incorporant els serveis de Nefrologia, Radiologia, Rehabilitació, Psiquiatria Hospitalària, Hematologia, Anatomia Patològica,  i finalment durant el 2018 han obtingut el Certificat els Serveis de Ginecologia i Obstetrícia i el de Laboratori d'Anàlisis Clíniques. Això suposa una gran passa i satisfacció, ja que es comprova que existeix una forta implicació per part del personal que hi treballa, recordar que les certificacions van dirigides a la realització d'accions de millora sobre l'atenció als pacients, usuaris i processos (personal).

 

Cal remarcar que Hospital Comarcal d'Inca incorpora una metodologia de gestió de la qualitat que permet anar millorant progressivament l'atenció als ciutadans (usuaris) i que es reflecteix en els reconeixements, Certificats i Acreditacions vàries aconseguides durant aquest període de temps.