Comença una nova edició del Programa d'Entrenament i capacitació per a Familiars de persones amb trastorns mentals greus PROENFA 8

 PROENFA 8 és un programa per a donar informació sobre els trastorns mentals greus i entrenar habilitats i estratègies que ajuden a solucionar les situacions conflictives més freqüents.
El programa pretén disminuir els conflictes i patiments que tenen lloc en la vida diària, millorant la convivència familiar, l'adherència al tractament, la consciència del trastorn i el seu pronòstic.
La metodologia del programa consisteix en la realització d'un total de 7 sessions teòriques i 7 tallers pràctics, de 90 minuts de durada, al llarg d'un trimestre, de forma setmanal. Al final es realitzarà una sessió de clausura.
Les sessions teòriques oferiran informació de caràcter general sobre els trastorns mentals greus, les seves causes, tractaments, i aspectes socials i legals vinculats a aquests.
En els tallers s'oferirà entrenament en habilitats i estratègies més adequades en el maneig de situacions del dia a dia en la convivència i cura del familiar malalt.

Veieu el díptic adjunt amb tota la informació.