Notícies de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Obres Hemodinàmica

Les obres del Servei d'Hemodinàmica avancen a bon ritme

\ Iniciades el setembre, es preveu que l’execució de l’obra i la instal·lació de l’equip duraran cinc mesos

\ La Sala d’Hemodinàmica ocuparà 210 m2 i disposarà de la tecnologia més avançada en intervencionisme

Les obres d’adequació de l’espai d’hemodinàmica reservat al Servei de Radiologia de l’Hospital Can Misses avancen segons el que es va preveure, per la qual cosa es podrà inaugurar aquesta nova instal·lació a començament de l’any vinent.

Els treballs de remodelació de la Sala d’Hemodinàmica varen començar a final de setembre a càrrec de l’empresa Philips, adjudicatària del concurs, que des d’aquell moment disposa de quatre mesos per executar l’obra i d’un mes més per instal·lar l’equip, impartir la formació oportuna al personal i posar en marxa el servei.

La licitació es va publicar el 4 de gener de 2019 en el Diari Oficial de la Unió Europea i en la plataforma de contractació del sector públic, per un import d’1.281.792,22 € (inclòs l’IVA), tot i que es va adjudicar finalment per 1.231.682,90 € (inclòs l’IVA).

El contracte comprèn l’obra de remodelació de l’espai, la contractació del subministrament d’un equip d’intervencionisme per a hemodinàmica, cirurgia vascular i neuroradiologia intervencionista d’altes prestacions, la instal·lació i la posada en funcionament d’una sala d’hemodinàmica digital mixta i el manteniment d’aquesta durant dos anys.

La Sala d’Hemodinàmica estarà equipada amb un equip Azurion 7C20 de darrera tecnologia digital, suspès del sostre, que servirà per a diagnosticar i tractar malalties cardiovasculars. Ocuparà 210 m2 i albergarà una àmplia sala de recuperació de pacients amb cinc llits, una sala d’examen, una sala tècnica, una sala de control i vestidors.

Cirurgia mínimament invasiva

Els procediments mínimament invasius són una de les respostes més eficaces per al diagnòstic i el tractament de malalties, amb beneficis indiscutibles tant per als pacients com per als professionals: d’una banda, un tractament neurocardiovascular permet una recuperació més ràpida del pacient i redueix el risc de complicacions postoperatòries; d’altra banda, gràcies a les noves eines de fusió de la imatge, el professional podrà prendre decisions clíniques més segures, que reduiran els temps d’intervenció i aportaran seguretat al procediment. Amb la cirurgia mínimament invasiva s’aconsegueix així mateix reduir la durada de l’estada hospitalària i optimitzar els recursos humans i tecnològics, cosa que es tradueix en estalvi de costs.

Més de 300 pacients podran beneficiar-se d’aquesta nova prestació cada any

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera treballa des de fa mesos en la definició de l’equip de professionals que formaran el Servei d’Hemodinàmica, que estarà jerarquitzat pel Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Son Espases, dirigit pel Dr. Vicente Peral i compost pel Servei de Cardiologia de l’Hospital Can Misses, el Servei de Medicina Intensiva i el Servei d’Admissió i les direccions Mèdica, d’Infermeria i de Gestió.

La posada en marxa d’aquest nou servei suposarà un estalvi anual superior al mig milió d’euros. Actualment, el Servei d’Hemodinàmica és prestat a Eivissa per centres privats en virtut d’un conveni i pel qual el Govern de les Illes Balears abona 1,5 milions d’euros cada any.