Notícies de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

CEX demències

El Servei de Neurologia de Can Misses incorpora un farmacèutic especialitzat a la consulta de demències avançades

\ Es tracta d’un pas més en el desenvolupament del Pla Estratègic de Cronicitat de les Illes Balears

\ En tres mesos més de 70 pacients han estat atesos en aquesta nova modalitat de consulta multidisciplinària

El Servei de Neurologia de l’Hospital Can Misses ha incorporat des del mes de març un farmacèutic a la consulta especialitzada en demències avançades. L’objectiu és adherir-se al Pla Estratègic de Cronicitat de les Illes Balears de manera coordinada amb el Servei de Farmàcia.

Es tracta d’una consulta especial mixta (presencial i telemàtica) destinada a l’atenció de pacients amb algun tipus de demència moderada-avançada que presentin alteracions cognitivoconductuals de tractament difícil. És a càrrec del Dr. Daniel Blasco, metge especialista en Neurologia, amb la presència permanent del farmacèutic dedicat a l’àrea clínica de Neuropsiquiatria, el Dr. Santos Navarro, que és farmacèutic hospitalari amb la subespecialització en Farmàcia Neuropsiquiàtrica pel Board of Pharmacy Specialties americà a Espanya, un dels catorze farmacèutics de tot l’estat que està acreditat amb aquesta subespecialitat i l’únic a les Illes Balears.

La figura del neuròleg en aquesta consulta no només aborda aspectes clínics, sinó també els relacionats amb l’educació de familiars i persones cuidadores. Pretén assentar les bases d’un circuit assistencial en el qual el personal mèdic de l’atenció primària, els equips d’infermeria i els familiars i les persones cuidadores siguin una part activa en l’atenció i la cura d’aquests pacients.

La incorporació del farmacèutic és un projecte pioner a tot l’estat, que permet parar esment especialment en el tractament farmacològic dels símptomes d’aquestes malalties. A més, aquest professional aprofita la consulta per revisar integralment la farmacoteràpia del pacient tenint en compte els criteris de medicació inadequada en geriatria (criteris de Beers, criteris STOPP-START, etc.) a fi d’optimitzar i simplificar els règims farmacoterapèutics amb el propòsit de millorar els resultats en matèria de salut, de manera que s’asseguri l’eficàcia dels tractaments i es redueixin al mínim les interaccions o els efectes adversos en aquest fràgil grup de població.

Aquesta consulta és la primera iniciativa de col·laboració estratègica entre el Servei de Neurologia i el Servei de Farmàcia; forma part d’un projecte més ampli l’objectiu del qual és l’abordatge multidisciplinari de la deterioració cognitiva i de la demència, que en un futur proper inclourà altres mesures, destinades a millorar el diagnòstic precoç, la formació del personal mèdic de l’atenció primària en el tractament farmacològic de la simptomatologia conductual i l’educació de familiars i persones cuidadores per millorar la convivència amb aquests pacients al seu domicili. En tres mesos més de 70 pacients amb algun tipus de demència han estat atesos en aquesta nova modalitat de consulta multidisciplinària.

Segons el Dr. Blasco, «la incorporació de l’especialista en farmàcia hospitalària suposa un avanç en la qualitat assistencial que reben els pacients amb alguna demència avançada i permetrà una revisió detallada de la farmacoteràpia del pacient». Per la seva banda, Santos Navarro destaca «les enormes possibilitats que s’obren amb aquesta nova modalitat de consulta de cara a la formació del personal mèdic de l’atenció primària, de centres sociosanitaris, i de les persones cuidadores en el tracte d’aquests pacients».