Logo ASEF

\ El Servei de Bombers ha impartit una formació teoricopràctica prèvia a més de mig centenar de professionals

\ A la formació i simulacre s'ha preparat el personal en maneig d'extintors portàtils, mètodes de protecció i vies d'evacuació

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera continua la formació del personal dins del Pla d'autoprotecció per a l'actuació davant d'una emergència provocada per foc.

Ara, després dels simulacres d'incendi anteriors al Centre de Salut Vila, a l'Hospital Can Misses, els últims s'han realitzat a l'heliport, a la bugaderia i a l'UCI, a l'Hospital de Formentera i al Centre de Salut Sant Antoni de Portmany, s'han dut a terme a l'octubre dos simulacres d'incendi als centres de salut Santa Eulària des Riu i Formentera.

Als exercicis s'han simulat incendis que no han pogut ser controlats en un primer moment ni pels equips de primera intervenció ni pels equips de segona intervenció. Per això, ha calgut l'ajuda exterior i per això s'ha comptat amb la col·laboració dels Serveis de Bombers d'Eivissa i de Formentera.

Aquestes actuacions formen part de la implantació del Manual d'autoprotecció de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, entre els objectius del qual estan formar i informar tot el personal en el protocol d'actuació segons l'equip d'emergència a què pertanyen, conèixer la ubicació dels mitjans de protecció i les vies d'evacuació, mantenir lliure d'obstacles les àrees properes als mitjans de protecció, atacar el sinistre en el moment que es detecti fins que es rebi l'ordre d'evacuació o arribi un relleu exterior i conèixer els punts de reunió exteriors.

El simulacre ha constat de tres fases: preparació, execució i avaluació (fase de judici crític). Per a la darrera fase hi ha un equip multidisciplinari d'àrbitres, format per personal dels serveis tècnics de l'Àrea de Salut i de la direcció, representants sindicals, que actuen com a observadors, i un tècnic de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, la comesa del qual és observar com es duu a terme el simulacre i quins factors negatius s'aprecien, per corregir-los posteriorment. Després del simulacre, es redacta un informe que conté l'anàlisi i les propostes de millora.

Han estat els subdirectors de gestió Vicente Alfredo Mendoza i Gonzalo Antonio Espí els directors dels simulacres del Centre de Salut de la localitat del Riu, el primer, i del de la Pitiüsa del sud, el segon.

Més de mig centenar de professionals es formen en ús d'extintors

Els Serveis de Bombers d'Eivissa i de Formentera han impartit formació teoricopràctica en què han participat més de mig centenar de professionals dels dos centres de salut sobre la teoria del foc i actuació davant seu, i una part pràctica adreçada al maneig i tret d'extintors portàtils.

Per a Héctor Martín Bergua, director de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, «amb els simulacres complim dos objectius, dotar eines al personal perquè sàpiga com actuar davant d'una emergència real, i també descobrir errors que puguin aparèixer durant l'execució del simulacre per prendre les mesures correctores necessàries».

Pel cap del Servei de Seguretat dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears, Victor Fernández Jaraíz «La col·laboració dels Servei de Bombers d'Eivissa i de Formentera en aquest tipus de simulacres és de vital importància i ens serveix per treballar coordinadament en emergències».