Logo ASEF


El/la pacient té el deure de (Llei 41/2002 de 14 de novembre):

  1. Sol·licitar informació sobre les normes de funcionament de la Institució i els canals de comunicació (queixes, suggeriments, reclamacions i preguntes). Ha de conèixer el nom del seu metge.
  2. Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l'habitabilitat de les Institucions Sanitàries.
  3. Firmar el document d'alta voluntària en els casos de no acceptació dels mètodes de tractament.
  4. Col·laborar en el compliment de les normes i instruccions establertes en les institucions sanitàries.
  5. Tractar amb el màxim respecte el personal de les institucions sanitàries, altres malalts i acompanyants.