Logo ASEF

FisterraSalud: información de salud para pacientes

Ofereix documents amb informació per a pacients i familiars elaborats per a professionals de la salut basant-se en fonts fiables.


ForumClínic

Programa interactiu que té com a objectiu l’augment d’autonomia dels pacients en relació amb la seva salut, tot aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. Aporta una informació rigorosa, útil, transparent i objectiva envers la salut, alhora que afavoreix la participació activa dels pacients i, si s’escau, les associacions de pacients.


Fulls d'informació per a pacients

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.


PortalSalut

Consells de salut de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears organitzats a partir de les diferents etapes de la vida: naixement, infància, adolescència, maduresa i vellesa.


Salupedia

Projecte col·laboratiu que recull, classifica i ofereix gratuïtament informació dirigida a ciutadans i pacients, recomanada per professionals de la salut.


Universitat dels Pacients

La Universitat dels Pacients és una universitat específica i monogràfica dedicada a pacients, familiars, cuidadors, voluntaris i ciutadans en general, interessats en temes de salut i sanitat. Té com a objectiu general la promoció de la modernització i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària mitjançant el desenvolupament d'activitats d'informació, formació i recerca.


Webpacientes

Espai de comunicació entre pacients, associacions i organitzacions de pacients, professionals, societats científiques i familiars de pacients. Disposa d'informació i eines per al coneixement dels drets com a pacient.