Logo ASEF

La Comissió de Formació Continuada elabora anualment un pla de formació continuada, tot basant-se en la detecció de necessitats formatives i les línies estratègiques de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

El pla de formació continuada recull activitats formatives organitzades per la pròpia Gerència de l'Àrea (sessions clíniques, cursos, tallers, jornades o seminaris), i es complementa amb altres programes com INFORMED, el Programa de Qualitat, el Programa d’Atenció a l’immigrant, les borses de formació, etc. També es beneficia de l'oferta formativa de l'EBAP.

Navegueu a través del menú dret Formació continuada per obtenir més informació sobre l'oferta formativa de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.