Logo ASEF

Si desitgeu abandonar l'Hospital sense el consentiment ddel seu metge heu de signar un document a aquest efecte, que eximirà l'ibSalut de qualsevol responsabilitat sobre l'evolució de la seva malaltia.