Logo ASEF

Urgències a AP

Els serveis d’urgències d’atenció primària (SUAP) de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, ubicats als centres de salut de Vila, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu, mantenen estables les dades d’activitat durant el primer semestre de l’any, amb un lleuger increment global del 0,7 %: del gener al juny de 2017 s’han atès 40.907 urgències sumant els casos de tots tres SUAP, mentre que en el mateix període de 2016 se’n varen atendre 40.614.

En canvi, comptabilitzant els casos per centres, tant al CS Sant Antoni de Portmany com al CS Vila —que són els que tenen més activitat— han disminuït: al CS Sant Antoni s’han atès 14.323 casos, mentre que en el primer semestre de 2016 en varen ser 14.670, la qual cosa suposa un descens del 2,37 %, i al CS Vila també ha decrescut l’activitat d’urgències, concretament un 1,81 %, ja que en el primer semestre de 2017 s’han registrat 16.177 casos, mentre que en el mateix període de 2016 en varen ser 16.475. En canvi, el CS Santa Eulària ha estat l’únic centre on ha crescut l’activitat, ja que s’ha passat de les 9.469 consultes del primer semestre de 2016 a les 10.407 de l’exercici actual.


Atès l’augment de l’activitat del SUAP de Santa Eulària, l’estiu passat la Direcció d’Atenció Primària va incrementar la plantilla i va establir de manera permanent el reforç estival, un equip format per metge i infermer. D’altra banda, des de l’1 de març té el suport addicional de la nova UVI mòbil. Actualment aquest centre sanitari disposa de dos equips per a l’atenció urgent (en horari diürn, fins a les 24 h), igual que els centres de Sant Antoni i de Vila (les 24 hores), que aquest estiu han reforçat les seves dotacions —ja que l’activitat en aquest àmbit és molt superior a la del CS Santa Eulària— amb un equip més els caps de setmana i els dies festius de 10.00 a 22.00 h entre l’1 de juny i el 30 de setembre al CS Vila i fins al 15 d’octubre al CS Sant Antoni.

CS Vila, el centre que més casos ha atès durant el mes de juny

Les dades de juny col·loquen en primer lloc el CS Vila, amb 3.344 urgències ateses, la qual cosa suposa una mitjana diària de 111 casos. El segueixen el CS Sant Antoni, amb 3.032 atencions urgents i una mitjana diària de 101 casos, i el CS Santa Eulària, que ha registrat 2.159 urgències, la qual cosa dona una mitjana diària de 71 casos.

Fins al moment, el pic d’atencions d’aquest estiu del CS Vila es va produir el 24 de juny, amb 197 casos atesos; en l’altre extrem, el dia que hi va haver menys activitat va ser el 5 de juny, en el qual es varen atendre 58 urgències. Per la seva part, el 18 de juny va ser el dia en què hi va haver més activitat al CS Sant Antoni, amb 160 urgències, mentre que el dia 5 s’hi varen atendre només 58 casos. Finalment, el CS Santa Eulària ha tingut el pic fins al moment el 25 de juny, amb 132 urgències; curiosament, l’endemà va ser el dia menys enfeinat, amb 39 urgències.