Logo ASEF

Cadena de custòdia de les proves d’alcoholèmia

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb un equip de treball format pel Servei de Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Servei d’Urgències, Assessoria Jurídica, Direcció de l’Hospital de Formentera, Direcció d’Atenció Primària, Direcció Mèdica d’Atenció Hospitalària, Direcció d’Infermeria i Direcció de Gestió, a més de la Gerència i el SAMU 061, en col·laboració amb les unitats d’atestats de la Policia Local de totes les localitats pitiüses, Guàrdia Civil i Fiscalia, i coordinat per la Unitat de Qualitat de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, han desenvolupat un nou protocol de realització de proves d’alcoholèmia, en què se’n millora substancialment la cadena de custòdia i s’amplien les possibilitats de realització de la prova.


El nou protocol, l’elaboració del qual possibilita la realització de les alcoholèmies, a més de en els serveis d’urgències d’ambdós hospitals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, en els centres de salut i SUAP (Serveis d’Urgències d’Atenció Primària) de Santa Eulària, Sant Antoni i Vila, com a novetat, ha estat possible gràcies al treball coordinat entre cossos i forces de seguretat de l’Estat i l’Àrea de Salut durant diversos anys.

El document recull la protocol·lització de l’atenció dels pacients que acudeixin acompanyats per agents de l’autoritat que sol·licitin l’extracció i/o recollida de mostres per a la realització de proves preventives per a la detecció de la ingesta d’alcohol o de substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o anàlogues en conductors o altres persones que estiguin obligades a fer-se-les amb finalitats judicials i/o administratives. Així mateix, pretén regular les normes per a la tècnica d’extracció, preparació i remissió de les mostres que hagi d’analitzar l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses o el laboratori de referència al qual s’enviï perquè les analitzi.

Aquest nou protocol augmentarà les garanties de les proves i reduirà les possibilitats d’invalidesa per manca de cadena de custòdia, aspecte molt important tant per als cossos de seguretat de l’Estat com per a la Fiscalia.

Com a novetat permet que a partir d’ara les proves d’alcoholèmia també es puguin fer en altres dispositius sanitaris, com ara centres de salut o SUAP, ja que possibilita la realització de la prova analítica i el lliurament a l’agent de l’autoritat que s’ha d’encarregar de custodiar-la perquè la faci arribar al laboratori encarregat de la realització de l’anàlisi.

Per a la Dra. M. José Herrero, coordinadora de la Unitat de Qualitat de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, “aquest nou procediment suposa un salt de qualitat pel que fa a la cadena de custòdia i compta amb una valoració molt positiva tant dels cossos de seguretat com de la Fiscalia. De fet, la setmana passada ja es va començar a utilitzar el nou protocol amb un èxit constatat per part de la policia i de responsables sanitaris”.