Logo ASEF

Es contracten dos metges del 24 de juny al 7 de setembre, quinze dies més que l’any passat. El Servei d’Urgències comptarà de 9 a 21 h amb un equip més de metge i infermer.


L’Hospital de Formentera amplia el reforç del Servei d’Urgències per a l’estiu amb la contractació de dos metges. Així doncs, del 24 de juny al 7 de setembre comptarà amb tretze facultatius. La novetat és que aquests dos professionals de reforç estaran operatius durant quinze dies més que l’estiu passat.

El Servei d’Urgències es va reforçar per primera vegada en la temporada estival de l’any passat a causa de l’increment poblacional que es registra en aquesta època. L’increment de les urgències dels darrers anys va motivar l’augment dels recursos per a aquest servei durant els mesos de juliol i agost en horari de 9 a 21 h.

Els objectius del reforç són, d’una banda, garantir els temps d’espera òptims i, d’una altra, comptar amb la presència constant de dos equips mèdics i d’infermeria a l’Hospital, ja que el personal d’Urgències és qui presta assistència en les sortides de l’UVI mòbil (ambulància de suport vital avançat) del SAMU 061.

El nombre d’urgències va augmentar un 6,7 % l’estiu de 2016 respecte de l’any anterior

El Servei d’Urgències de l’Hospital de Formentera va atendre un total de 9.695 casos del juny al setembre de l’any passat, un 6,7 % més que en el mateix període de 2015, en el qual es varen donar 9.086 casos. Els augments més significatius es varen produir en els mesos de juny i setembre: el juny varen passar per Urgències 1.991 pacients (1.784 l’any 2015, és a dir, 207 casos més) i el setembre se’n varen atendre 2.068 (1.756 el 2015, 312 més). En canvi, en els mesos centrals de l’estiu l’increment va ser menys acusat: de fet, el juliol va descendir el nombre d’urgències, ja es va passar de les 2.625 de 2015 a 2.581 l’any 2016, i l’agost va augmentar lleugerament, ja que se’n varen registrar 3.055 (2.921 el 2015). Per tant, entre el juliol i l’agost l’increment de l’activitat va ser de 90 casos.

La Direcció de l’Hospital de Formentera valora molt positivament el reforç de l’any passat, ja que s’ha constatat que es varen reduir els temps d’espera, a part de la importància de disposar permanentment de dos equips quan el tercer surt a atendre urgències extrahospitalàries. Per a Antonio Sanz, director de l’Hospital, “amb l’ampliació d’enguany pretenem ajustar-nos a les necessitats assistencials per tal de garantir una atenció òptima davant de l’increment de casos, com vàrem fer l’any passat”.