Logo ASEF

Dijous finalitza el termini de presentació d'ofertes per a l'elaboració del projecte de reconversió de l'antic Can Misses. A finals d'aquesta setmana s'adjudicarà el concurs després d'haver-se reunit la taula de contratació en dues ocasions.


El projecte de reconversió de l'edifici J (antic Can Misses) continua avançant segons el previst. Dijous passat va concloure el termini de presentació d'ofertes per al concurs d'elaboració del projecte d'enginyeria i arquitectura amb la participació de 9 empreses.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va publicar el 14 de març al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) els Plecs de condicions per a la contractació de l'estudi d'enginyeria i arquitectura que s'encarregarà de la redacció de la primera fase del projecte de reforma de l'antic Can Misses.

L'estudi previ de reconversió del vell hospital va ser presentat per la Consellera de Salut Patricia Gómez als mitjans el passat 10 d'octubre que prèviament havia estat presentat en diferents reunions als ajuntaments, Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera.

Com s'havia previst, la contractació de l'estudi d'enginyeria i arquitectura encarregat d'elaborar el projecte es produiria un cop resolgui la mesa de contractació a finals d'abril, com així passarà, ja que divendres passat es va convocar la primera taula de contractació ia final d'aquesta setmana es reunirà per segona vegada. L'elaboració del projecte per part de l'estudi triat serà de 4 mesos, moment a partir del qual s'haurà d'aprovar el projecte i procedir posteriorment a la contractació de l'obra.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha creat una comissió composta per la direcció i els Serveis Tècnics que estarà encarregada de realitzar el seguiment i l'avaluació tant de l'obra com de la posterior posada en marxa de les instal·lacions, a més de l'elaboració de els criteris d'inclusió.

El projecte de reconversió contemplarà la reforma de la planta baixa i el soterrani, en els que aniran situats el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers - sala de autòpsies, i part de la primera planta, concretament l'antiga planta d'hospitalització de Cirurgia, que s'ha afegit a l'estudi previ original ja que s'han duplicat el nombre d'habitacions previstes inicialment per a aquesta unitat i s'ha passat de 15 a 30 habitacions dobles. Aquest augment ha respost a les necessitats sorgides dins de la nova estratègia de cronicitat d'ibSalut.

El Centre de Salut de Can Misses serà una altra de les prioritats d'aquesta obra i de la fase inicial. El nou centre de salut, que estarà ubicat a la planta baixa ia la planta semisoterrani de les antigues consultes externes, comptarà amb 25 consultes.

La zona del mortuori multiplicarà per sis el seu espai. Comptarà amb una gran sala d'autòpsies i un dipòsit amb 6 càmeres mortuòries. Les associacions també comptaran amb un ampli espai de gairebé 800 m2. El criteri d'inclusió de les associacions encara s'ha d'establir, però han de tenir un objecte assistencial i compartit pel Servei de Salut.

L'obra d'aquesta primera fase suposarà reformar 6.000 m2 de les plantes primera, baixa i semisoterrani que ha augmentat respecte a l'estudi previ amb l'ampliació de la Unitat Polivalent de Convalescència. Amb aquesta primera fase es posen les bases de la reforma integral de tot l'edifici i la futura ampliació de les unitats creades.

Residència per a professionals

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ja ha començat els treballs d'adequació de l'anterior planta d'hospitalització de pediatria com a residència per a professionals, principalment pintura, retirada de capçals i moblament. S'estima que la residència estigui disponible per donar resposta a les necessitats d'allotjament dels reforços estivals a mitjans del mes de maig. En un primer moment comptarà amb 8 habitacions i una sala de descans comú, i una vegada que es reformi l'edifici J, aquesta àrea també serà reformada i s'augmentaran les habitacions fins a 12, convertint despatxos i sales en habitacions amb bany.