Logo ASEF

Alerta Escolar dels centres educatius de Sant Josep

El Centre de Salut de Sant Josep ha iniciat al setembre el Programa Alerta Escolar, una iniciativa conjunta dels centres de salut i escolars amb la qual es pretén formar el professorat en l'atenció urgent davant d'una emergència vital d'algun alumne amb malaltia crònica. El programa preveu la formació sanitària adequada davant d'un grup de patologies comú en les aules com són l'al·lèrgia alimentària, al làtex o a les picades d'insectes (anafilaxi), crisi epilèptica, diabetis o hipoglucèmies, cardiopaties congènites, i crisi asmàtica greu.

Els pares dels alumnes amb patologies cròniques d'inscriure al menor en el Programa Alerta Escolar en el seu centre de salut, i al seu torn han de lliurar a l'escola el diagnòstic mèdic facilitat pel metge d'atenció primària. Un cop realitzats aquests tràmits l'alumne queda registrat en el programa i en cas de ser necessària medicació específica, la família la farà arribar al centre escolar i aquest la custodiarà.

El Centre de Salut de Sant Josep ha estat el primer aquest curs escolar a iniciar el Programa Alerta Escolar i han estat Mònica Yern, infermera de Pediatria i la Dra Antonella Chiandetti, pediatra, l'equip encarregat d'impartir xerrades de RCP (Reanimació Cardio-Pulmonar ) bàsica i primers auxilis en les escoletes, col·legis i instituts de la seva zona bàsica de salut. Per Mònica Yern, "aquest programa fomenta que hi hagi una major coordinació entre els centres educatius i el centre de salut de referència. A més ens permet orientar la formació del personal docent segons les patologies prevalents que hi ha als diferents centres educatius així com formar-los perquè aquests puguin actuar de manera eficaç en cas d'emergències fins que el 061 arribi al centre, minimitzant així les possibles seqüeles segons el quadre clínic".

L'equip del centre de Sant Josep avui ha donat la sessió formativa en l'Escoleta es Vedranell i al Col·legi Es Vedrà, ahir van visitar l'escoleta de Sant Josep, el dia 5 l'Escoleta de Cala de Bou i el dia 2 van començar amb el Col·legi l'Urgell. Serà el dimarts dia 11 d'octubre quan finalitzin a l'Institut Sant Agustí.

El Centre de Sant Josep és el primer a iniciar aquest programa que pretén fer de les escoles "un lloc segur". En el que queda d'any, la resta de centres de salut de les Pitiüses aproparan als centres educatius de les seves zones de salut aquesta formació sanitària que pot arribar a salvar vides.