Logo ASEF

\ La Sala amable per a l'atenció a les dones que han patit una agressió sexual és una iniciativa pionera a Balears liderada per comares i infermeres

\ S'han atès en aquest recurs, des de la seva inauguració a l'agost de 2022, a 84 dones, 33 a l'últim semestre de 2022 i mig centenar el 2023

L'agost de 2022, l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va posar en marxa la Sala amable, una iniciativa pionera a les Illes Balears amb l'objectiu de millorar l'atenció a les víctimes d'agressions sexuals i que, en termes d'humanització de l'atenció sanitària , proporciona una major qualitat assistencial.

Aquest nou espai, ubicat a la Unitat d'hospitalització de Maternitat, va tenir com a novetat principal situar l'atenció a les dones víctimes d'agressió sexual fora de l'entorn del Servei d'Urgències, en una àrea concebuda sota criteris d'humanització de l'atenció sanitària, i per a garantir la intimitat de la dona en una àrea on se sentin segures.

La creació d'aquest innovador punt d'atenció va comportar un nou protocol d'atenció a les dones que han patit una agressió sexual i la novetat, a més del canvi d'ubicació de l'espai on s'atenen aquestes dones, en un ambient càlid, acollidor i privat, i que pretén fugir de l'aparença sanitària, és que el projecte està liderat per comares i infermeres de la Unitat de Toco-Ginecologia que són les encarregades, de la primera atenció, i de coordinar amb el jutjat, l'Oficina de Atenció a la Dona, Consolat Britànic en el cas de dones procedents d'aquest país, ginecòlegs i laboratori, les actuacions posteriors.

El segon semestre del 2022, des de la inauguració de la Sala amable i de l'activació del nou circuit, es van atendre un total de 33 dones. En les dades recollides a la memòria del 2023 d'aquest recurs les comares han atès 51 dones, xifra que sembla no incrementar-se respecte de l'any anterior, si s'extrapolen les dades del darrer semestre del 2022 i que apunten a un descens al voltant del 20 %.

D'aquestes 51 dones que van ser ateses a la Sala amable seguint criteris d'humanització, el 82,35% van acudir en el període d'abril a octubre, 42 dones i va ser l'agost el mes amb més assistències amb 16 dones ateses amb sospita d'agressió sexual, el 31,37%.

Pel que fa al perfil, el 19,60% (10 casos) eren menors de 19 anys, el 47,05% tenien edats compreses entre els 20 i els 29 anys (24 casos) i el 21,56% eren entre els 30 i els 39 anys (11 casos).

Del total, 24 dones eren residents a Eivissa (47,05%) i 27 no residents (52,94%), i per nacionalitat el 35,29% (18) eren espanyoles, el 15,68% (8) britàniques, el 9,8% (5) argentines, el 5,8% (3) franceses, el 3,9% (2) per cadascuna de les nacionalitats següents: ucraïnesa, nord-americana, equatoriana i paraguaiana, i finalment, l'1 ,96% (1) de les nacionalitats marroquina, dominicana, brasilera, mexicana, irlandesa, romanesa, colombiana, a més de dues dones de les quals no es va registrar la nacionalitat.

Una altra dada que recull la memòria és que el 78,43% de les dones va denunciar l'agressió, 40 i el 21,56% no va interposar denúncia, 11 dones.

Per a la supervisora de Paritori, Alicia Fernández del Río «la nostra funció a la Sala Amable és ser una referència que les acompanyi durant tot el procés d'assistència a l'hospital, vetllar per la seva intimitat i garantir una atenció personalitzada, càlida i acollidora, i vist el resultat, complim amb una alta qualitat assistencial aquest objectiu».