Logo ASEF

\ Els cursos impartits s'emmarquen dins del Pla estratègic de l'Àrea de Salut 2022-2024 que inclou la professionalització de la gestió

\ S'han format recentment un centenar de professionals de gestió en lideratge transformacional i logística SAP i en aquesta ocasió, en gestió pressupostària

La professionalització de la gestió a tots els nivells de l'organització és una de les línies del Pla estratègic de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per als anys 2022-2024, exactament la línia 5 Control de gestió, i complint aquest compromís de formació han impartit una sèrie de cursos a finals del 2022 i també per a començaments d'aquest any, amb l'objectiu de millorar les capacitats de gestió dels professionals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Durant dos dies, una trentena de professionals de l'àrea de gestió (Recursos Humans, Comptabilitat, Facturació, Assessoria jurídica, Unitat de Control de Gestió…) s'han format en un curs en gestió pressupostària, impartit per Susana Pérez Sánchez, llicenciada en Economia per la Universitat de Navarra, tècnic de la Funció Administrativa, amb àmplia experiència en la gestió econòmica i pressupostària i, exercint actualment la prefectura de secció de Proveïdors i Tresoreria del Servei de Salut de les Illes Balears.

En total, als cursos celebrats el desembre del 2022 i el gener del 2023, s'han format en lideratge, gestió logística SAP i gestió pressupostària prop d'un centenar de professionals de diferents categories i serveis.

Més de 30 professionals es van formar en lideratge en un curs, també de dos dies, impartit per l'Escola SEDISA de Lideratge, amb una metodologia eminentment pràctica, sota el concepte anomenat lideratge transformacional, l'objectiu del qual és dotar d'eines capaces de transformar els serveis, crear relacions sanes i motivadores i establir objectius clars per obtenir millors resultats en salut. Per al mes de juny, els alumnes hauran de presentar un cas pràctic de lideratge a la pràctica professional diària incorporant els aprenentatges i coneixement adquirits durant les sessions presencials.

Els professionals de l'àrea de gestió també es van formar a finals d'any a Logística SAP en un curs impartit per Joan Martorell Font, diplomat en Informàtica de gestió i referent al Mòdul MM (Materials Management, gestió de materials) del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest curs va abastar, entre d'altres, aspectes en el registre de materials, la gestió d'estoc, la planificació de requeriments de material i sistemes d'informació logístic.

Per a Héctor Martín Bergua, director de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera «és una satisfacció poder comptar amb veritables experts i referents en cadascuna de les matèries impartides amb l'objectiu d'oferir més capacitació als nostres professionals. En aquest cas he d'agrair la presència de Susana Pérez, una referència en matèria economicopressupostària de la nostra comunitat autònoma. D'altra banda, continuar amb l'execució del Pla estratègic és una manera de constatar que és una veritable guia per a la consecució dels objectius establerts»