Logo ASEF

 \ El Dr. Carlos Rodríguez Rojas, obté un excel·lent cum laude després de la defensa de la seva tesi doctoral

\ La tesi doctoral de Rodríguez Rojas, proposa la proteïna Pancreatic Stone Protein (PSP) com un biomarcador en el maneig de les pancreatitis

El facultatiu especialista del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Can Misses, Dr. Carlos Rodríguez Rojas, va realitzar al juny, al recinte hospitalari de Cartagena, la defensa de la seva tesi doctoral 'Avaluació del biomarcador Pancreatic Stone Protein (PSP) com a predictor de gravetat a la pancreatitis aguda' amb què ha obtingut un excel·lent cum laude.

Aquest treball de recerca ha tingut com a objectiu avaluar aquest biomarcador PSP com a eina per predir de gravetat de la pancreatitis, amb molt bons resultats ja que actualment no es disposa de cap biomarcador o escala que puguin predir el curs de la pancreatitis.

Rodríguez Rojas, va cursar estudis a la Universitat de Castella-la Manxa i va realitzar l'especialitat en Anàlisis Clíniques a l'Hospital Universitari Santa Lúcia de Cartagena (Múrcia). Forma part del Laboratori d'Anàlisis Clíniques des de fa un any.

El Servei d'Anàlisis Clíniques està compost actualment per sis especialistes, la Dra. Emilia Moreno, cap del servei, Dolors Balsells, Laura Sahuquillo, Alfonso López, Enrique Martínez i Carlos Rodríguez.

La tesi doctoral de Rodríguez Rojas, a més de considerar la proteïna Pancreatic Stone Protein (PSP) com un biomarcador emergent en processos infecciosos i inflamatoris i un instrument útil en el maneig de les pancreatitis, proposa la combinació d'aquest biomarcador amb la urea en una nova escala denominada Acute Pancreatitis Severity-Santa Lúcia (APS-SL), que podria ser una eina senzilla per seleccionar els pacients que presenten més risc de patir un curs greu de la malaltia i millorar-ne el maneig.

L'estudi de Carlos Rodríguez Rojas ha estat dirigit per la cap del servei d'Anàlisis Clíniques, María Dolores Albaladejo Otón i pel responsable del Grup de Recerca en Patologia Molecular i Farmacogenètica del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital General Universitari Santa Lucía, Pablo Conesa Zamora .

El nombre total de pacients sotmesos a estudi va ser de 268 persones, tots després de ser atesos al servei d'urgències per pancreatitis aguda. D'aquests, el 14,9% van requerir ingrés a la UCI i la mortalitat hospitalària va ser del 4,1%.