Logo ASEF

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, presenta el Pla Especial ASEF 2022-24 que cobrirà les necessitats de l’àrea de salut pels pròxims anys

 

La Conselleria de Salut i Consum invertirà més de 50 milions d’euros durant els pròxims anys en l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera per consolidar i augmentar les plantilles de professionals, per continuar reformant i ampliant els centres assistencials, per dotar a l’Hospital Can Misses de la tecnologia més puntera i para implementar el contracte amb la Policlínica Nuestra Señora del Rosario pel qual se derivaran més de 8.000 actes mèdics en 2 anys amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera.

 Salut ha presentat avui el Pla Especial 2022-2024 per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, que recull les mesures necessàries per millorar la situació de la prestació d’aquesta àrea sanitària. El Pla l’ha presentat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada del director general de Servei de Salut, Juli Fuster, del director de Gestió i Pressuposts, Manuel Palomino, de la gerent de l’Àrea de Salut, Carmen Santos i de tot l’equip directiu d’Eivissa i Formentera.

 El Pla Especial d’Eivissa i Formentera aborda tres grans àrees dedicades a consolidar i incrementar la plantilla de recursos humans; a la inversió per reformar i crear noves infraestructures i tecnologia de futur i, en darrer lloc, a activar concerts de derivació de pacients per reduir les llistes d’espera.

 Així ho ha manifestat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, que també ha destacat que el pla permetrà recuperar l’activitat afectada per la pandèmia de la COVID-19. Així mateix, ha reiterat el seu agraïment a tots els professionals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Pla de consolidació laboral

 L’objectiu del Servei de Salut és consolidar al llarg de 2022 un total de 105 contractes de professionals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera que fins ara eren contractes laborals, i que amb aquesta consolidació de llocs de feina passaran a ser contractes interins.

 Concretament, es tracta de 46 professionals d’Atenció Primària (21 professionals d’infermeria, 17 facultatius i un psicòleg clínic, entre d’altres) i 59 contractes de professionals d’hospitalització (24 professionals d’infermeria, 11 auxiliars d’infermeria i 10 facultatius especialistes d’àrea, entre d’altres).

 Així mateix, Salut preveu incrementar la plantilla estructural amb 40 noves places (amb un cost en el capítol 1 de 2,5 milions d’euros), de les quals 20 corresponen a places de facultatius especialistes hospitalaris, 9 a facultatius especialistes d’Atenció Primària, 4 a places d’infermeria hospitalària i 6 a places d’Atenció Primària.

El Servei de Salut ha consolidat també 160 llocs de feina creats durant la pandèmia per fer front a la COVID-19, que suposen una consolidació de plantilla estructural per a l’any 2022, amb un cost previst de 5,2 milions d’euros.

Aquest pla de consolidació laboral ja es va iniciar a finals de l’any passat, amb la crida pública d’infermeria, en què es varen consolidar amb places interins i de durada llarga un total de 79 professionals a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. A aquestes es varen sumar 44 contractes més de tècnic en cures auxiliars d’infermeria i 28 auxiliars administratius. Això representa un total, fins ara, de 151 places consolidades. 

Dins el Pla Especial 2022-2024, el Servei de Salut preveu també diverses mesures per captar i fidelitzar els professionals, com per exemple les següents:

- Afavorir que els professionals puguin gaudir de vacances fora del termini ordinari

- Augmentar el pressupost en formació (400.000 € per incrementar les places MIR)

- Impulsar una campanya per captar professionals a les universitats

- Promoure l’Estratègia de Salut Mental (40.000 €)

Inversió de 30 milions d’euros en infraestructures i tecnologia

 El segon bloc que aborda el Pla Estratègic 2022-2024 és el de les infraestructures i tecnologia, amb una inversió total prevista de 30 milions d’euros. Amb aquesta inversió la Conselleria de Salut i Consum durà a terme un pla ambiciós per reformar i actualitzar les infraestructures de l’Àrea de Salut i també els instruments d’alta tecnologia de diagnòstic per imatge de l’Hospital Can Misses.

 D’una banda es preveu reformar diferents àrees de l’edifici J (sales d’operacions, xarxa de pluvials, magatzem de Farmàcia i Unitat de Control de Gestió). Igualment, es reformarà el bloc quirúrgic, es crearà un segons box d’aturades a Urgències i s’ampliarà l’àrea de microbiologia i fertilitat. Això suposarà un inversió de 3.335.110 €.

 D’altra banda, l’Àrea de Salut posarà en marxa diverses reformes a les infraestructures actuals: la UBS Puig d’en Valls, el Centre de Salut Santa Eulària i el Centre de Salut Es Viver, pel valor total de 25 milions d’euros.

 Per mitjà del finançament amb fons europeus es preveu implementar un pla de gestió energètica consistent en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de l´Hospital. Actualment, l'Hospital Can Misses disposa de 1.133 panells solars amb una potència de 300 quilowatts pic i es contempla augmentar-ne la potència a 1,1 megawatts pic.

 En darrer lloc, el Servei de Salut preveu invertir 600.000 euros en alta tecnologia de diagnòstic per imatge. Així, es comprarà i s’instal·larà un segon aparell TAC d’alta resolució.

Contracte de col·laboració publicoprivat per reduir les llistes d’espera

 La tercera gran àrea en què actuarà el Pla Especial 2022-2024 són les llistes d’espera. En aquest sentit, l’objectiu és tornar a les dades d’espera de pacients —tant de la llista per a intervencions quirúrgiques com de la de consultes externes— prèvies a la pandèmia generada pel virus Sars-Cov-2.

 Així, el Servei de Salut ha adjudicat a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario el contracte de servei de prestació d'assistència sanitària integral en l'àmbit territorial de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

 Per mitjà d’aquest contracte —que té una durada inicial prevista de dos anys i compta amb un pressupost de 13.980.691,92 €— es posa en marxa una col·laboració entre sistema públic i el privat. Les finalitats principals d’aquest són les de derivar pacients de la llista d'espera de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera; potenciar l'atenció urgent; permetre l'accés al servei de medicina hiperbàrica i, finalment, garantir una assistència sanitària integral a pacients estrangers no residents. En total es preveu que es puguin derivar durant aquests dos primers anys més de 8.000 actes mèdics que actualment són a les llistes d’espera.

 Amb aquesta col·laboració la Conselleria de Salut i Consum pretén reforçar l'oferta sanitària en especialitats mèdiques que es caracteritzen per una demanda elevada, com són cardiologia, traumatologia, cirurgia ortopèdica, cirurgia general i oftalmologia. Igualment es persegueix ampliar l'oferta sanitària global en les àrees més crítiques per donar una resposta conjunta (publicoprivada) a les necessitats de les Illes Pitiüses durant les èpoques de l'any en què hi ha molta població flotant i conseqüentment una pressió assistencial més elevada.

Aquesta sinergia, que vetla per donar una resposta integrada a les necessitats sanitàries de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, crea les bases per ampliar el marc temporal segons les necessitats assistencials d'Eivissa i Formentera.